Intensievere inspectie op RI&E

26 juli 2019

De Inspectie SZW (ISZW), die toeziet op de arbeidsomstandigheden en de juiste uitvoering van arborichtlijnen, controleert de laatste maanden intensiever op de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). 
 

ISZW vraagt bij ondernemers op dit moment schriftelijk gegevens op. Daarbij kijken ze naar de aanwezigheid van de RI&E, een plan van aanpak, de bhv en of u een contract met een arbodienst heeft. Als ISZW de gevraagde gegevens niet ontvangt, volgt een inspectie. In het uiterste geval kan ISZW een boete opleggen.

De RI&E is een belangrijk onderdeel van de arbeidsomstandigheden. Het is een lijst waarmee bedrijven in kaart brengen welke risico’s in hun bedrijf voorkomen. Op basis van die lijst kunnen maatregelen worden genomen. Met de RI&E wordt een plan van aanpak (PvA) gemaakt, waarin staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. 

Actueel en in orde?

Ga na of uw RI&E in orde en up-to-date is. Er is geen erkende branchebrede RI&E voor de ambachtelijke bakkerij, maar u kunt de ‘oude’ RI&E als uitgangspunt voor uw RI&E gebruiken. De ‘oude’ RI&E vindt u op de website van het Steunpunt RI&E (zie de werkinstructie hieronder).

Bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) die dit RI&E-instrument gebruiken, moeten hun RI&E en plan van aanpak laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of door een gecertificeerde arbokerndeskundige. 

•    Voor meer informatie over de RI&E kunt u contact opnemen met de NBOV.
•    Achtergrondinformatie over de RI&E vindt u op http://www.rie.nl/

Werkinstructie opzoeken RI&E

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat