Kabinet komt met maatregelen voor beter werkende arbeidsmarkt

2 april 2023

De regels rond tijdelijke contracten op de arbeidsmarkt gaan de komende jaren flink veranderen. Zo worden nulurencontracten verboden en de regels voor tijdelijke contracten en uitzendkrachten strenger.

Het kabinet heeft het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 2 juni 2021 voor een beter werkende arbeidsmarkt uitgewerkt en zet het nu in gang. De maatregelen moeten zorgen voor meer inkomenszekerheid voor specifieke groepen, bijvoorbeeld door een einde te maken aan eindeloze ketens van tijdelijke contracten. Voor werkgevers biedt het maatregelenpakket meer wendbaarheid in geval van crisis en ziekte

Het kabinet heeft het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 2 juni 2021 voor een beter werkende arbeidsmarkt uitgewerkt en zet het nu in gang. De maatregelen moeten zorgen voor meer inkomenszekerheid voor specifieke groepen, bijvoorbeeld door een einde te maken aan eindeloze ketens van tijdelijke contracten. Voor werkgevers biedt het maatregelenpakket meer wendbaarheid in geval van crisis en ziekte

Het SER-advies dat nu is uitgewerkt kent een goed evenwicht tussen de belangen van enerzijds vaste dienstverbanden voor werknemers en anderzijds wendbaarheid voor werkgevers. Zo komt er bijvoorbeeld een einde aan nulurencontracten en komt er een goede crisisregeling voor werkgevers om mensen toch in dienst te kunnen houden bij zeer onvoorziene omstandigheden.

 

Lees voor meer informatie ook het bericht van MKB-Nederland

 

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking