Ketenoverleg Brood & Banket

15 mei 2019

NBOV, NVB en NEBAFA werken samen in het Ketenoverleg Brood & Banket. Promotie van brood en banket, het vertalen van nieuwe wetgeving over voedselveiligheid, voedingswaarde en productinformatie in heldere informatie zijn voorbeelden van onderwerpen die samenspraak in de keten vragen en het formuleren van een gezamenlijk standpunt noodzakelijk maken.

De Nederlandse brood- en banketondernemers vereniging (NBOV), de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) en de Nederlandse fabrikanten van bakkerijgrondstoffen en maalderijen (NEBAFA) zijn van mening dat een gezamenlijke aanpak van thema’s in de keten van brood en banket nodig is. Dit overleg is een resultaat van de gesprekken die sinds eind 2017 zijn gevoerd over een mogelijk op te richten Sectorhuis.

In het Ketenoverleg Brood & Banket worden initiatieven opgepakt, zonder hierbij de autonomie van de drie brancheorganisaties opzij te zetten. 

 

Vertegenwoordigers

Het Ketenoverleg Brood & Banket bestaat uit de volgende vertegenwoordigers: 
•    Jos den Otter (NBOV); 
•    Sjoerd Jellema (NVB); 
•    Roland van Dam (NVB) en 
•    Marc Cuypers (NEBAFA). 


De directeuren van de 3 organisaties zijn actief betrokken bij het Ketenoverleg. Mocht u vragen over het Ketenoverleg Brood & Banket hebben, dan kunt u zich wenden tot:
•    Marie-Hélène  Zengerink (NBOV) zengerink@nbov.nl;
•    Wim Kannegieter (NVB) w.kannegieter@nedverbak.nl;
•    Peter Rijnhout (NEBAFA) info@nebafa.nl.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan