Kunt u ook besparen op waterschapsbelasting?

7 april 2019

Voor uw bedrijf betaalt u waterschapsbelasting: de heffing voor het gebruik van water en de lozing van vervuild water. Deze belasting bestaat uit drie heffingen: de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Soms gaat er iets mis bij de berekening van het watergebruik of wordt een te hoge WOZ-waarde gehanteerd. Daardoor betaalt u misschien onnodig te veel belasting.

Verontreinigingsheffing betaalt u alleen als u rechtstreeks op het oppervlaktewater loost. De watersysteemheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde; de zuiveringsheffing wordt geheven aan de hand van uw watergebruik en hoe vuil het afgevoerde water is.

Watersysteemheffing

De watersysteemheffing berekent het waterschap op basis van de WOZ-waarde van de gebouwen en de economische waarde van de onbebouwde grond. De WOZ-waarde van panden is in 2018 over het algemeen gestegen. Deze hogere waarde beïnvloedt de hoogte van de watersysteemheffing. U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking van de gemeente. Bent u het niet eens met de waarde van uw panden, dan maakt u bezwaar bij de gemeente. Dit kan vaak online.

Zuiveringsheffing 

Het waterschap int de zuiveringsheffing om de kosten voor de zuivering van afvalwater te dekken. De heffing wordt berekend op basis van uw watergebruik en hoe vuil het water is dat u afvoert. Op uw voorlopige aanslag ziet u de zuiveringsheffing terug in de vervuilingseenheden. Het kan zijn dat deze berekening niet klopt, omdat het waterschap ervan uitgaat dat uw watergebruik gelijk is aan het volume water dat u loost. Bakkerijen gebruiken echter een groot deel van hun water voor het maken van producten: dit water wordt dus niet geloosd, maar zit in de producten. 

Daadwerkelijk volume

Hoe berekent u het daadwerkelijke volume dat u loost? Als u de rekentool hieronder invult, kunt u het watergebruik voor het gehele jaar berekenen. Houd daarbij rekening met seizoensartikelen, zoals stollen en oliebollen. Het water dat u gebruikt om producten te maken, mag u van het watergebruik aftrekken, dit is namelijk water dat niet geloosd is. Dit watergebruik vult u in bij de aangifte over 2018.

Valt de zuiveringsheffing in de voorlopige aanslag hoger uit dan in 2018, dan kunt u bezwaar maken bij het waterschap. U geeft in uw bezwaar aan dat een groot deel van het water is gebruikt voor het vervaardigen van bakkerijproducten, waarbij water een ingrediënt is. 

Uitzonderingen

Bij een aantal waterschappen kunt u met de berekening in de rekentool geen bezwaar maken. Zij stellen aanvullende eisen als u voor het daadwerkelijke watergebruik wilt worden aangeslagen, zoals een watermeter bij de afvoer en/of een minimaal percentage water dat voor de productie van levenmiddelen wordt gebruikt. Informeer bij uw waterschap of zij dergelijke voorwaarden hanteren.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van het bezwaar? Neem dan contact op met Wiepkje Colijn.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking