Labs aan de slag voor vermindering regeldruk

4 december 2018

Samen met bakkers en bakkersvrouwen heeft de NBOV de afgelopen maanden in kaart gebracht van welke regels, en de kosten die daarmee gepaard gaan, bakkers het meeste last hebben. Ook de vier andere ambachtelijke branches (kappers, slagers, bloemisten en schoenherstellers) hebben zo’n lijst met knelpunten gemaakt. Onlangs is in twee ‘labs’ gezocht naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de belangrijkste knelpunten.

Voor bakkers bleek vooral de Wet verbetering poortwachter een bron van frustratie te zijn. Andere knelpunten die zij noemden:

  • de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  • de NVWA
  • lokaal parkeerbeleid
  • de Wet werk en zekerheid 

Onze lijst met knelpunten is samengevoegd met de lijsten van de andere vier ambachtelijke branches. In totaal leverde dat 37 knelpunten op. Aan een deel van deze knelpunten wordt al gewerkt, maar er is een top 13 van knelpunten waarvoor nog veel werk kan worden verzet. In het kader van de Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 zijn wij samen met ministeries, inspecties, uitvoeringsorganisaties, lokale overheden en ondernemers op zoek gegaan naar oplossingsrichtingen voor deze 13 knelpunten. Dat gebeurde in de zogenoemde labs.
 

Eerste lab: knelpunten werkgevers

Het eerste lab, op dinsdag 30 oktober 2018 in Den Haag, ging over de knelpunten die ambachtelijke ondernemers als werkgever ervaren. Dat waren onder andere de transitievergoeding, arbodiensten en de RI&E. Naast ondernemers uit het winkelambacht waren ook hun brancheorganisaties, diverse ministeries, de Arbeidsinspectie en andere experts aanwezig.
 

Tweede lab: knelpunten van ondernemers en ambacht

Het tweede lab was op dinsdag 6 november 2018 in Utrecht. Daar ging het over de knelpunten die ondernemers ervaren bij het ondernemen of bij het uitvoeren van hun ambacht, zoals de verplichte (zondags)opening en het aanbod van BOL- en BBL-leerlingen. Bij deze bijeenkomst waren, naast ondernemers uit het ambacht, ook hun brancheorganisaties, vertegenwoordigers van ministeries, de MBO-raad, RVO en experts aanwezig. 
 

Samen werken aan nieuwe oplossingen

In de labs is gewerkt aan creatieve en innovatieve oplossingsrichtingen voor de knelpunten. De deelnemers hebben samen de schouders eronder gezet om ervoor te gaan zorgen dat het werkgeverschap, ondernemerschap en vakmanschap voor de ambachtelijke ondernemer wat makkelijker kan worden. 
 

Hoe gaat het verder?

Er wordt een actieprogramma opgesteld op basis van de uitkomsten van de labs. Daarin staat per knelpunt een of meer oplossingsrichtingen, waarmee de overheid straks samen met de branches aan de slag kan. 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan