LIV: tegemoetkoming in de loonkosten

20 februari 2019

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers vanaf 22 jaar in dienst hebben met een laag loon. De regeling is ingegaan op 1 januari 2017 en onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Door het LIV dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend. Dat gebeurt op basis van uw loonaangifte. Daarbij is het van belang dat u het aantal verloonde uren goed heeft ingevuld. Wanneer u voor het LIV in aanmerking komt, ontvangt u de tegemoetkoming automatisch.

U kunt deze tegemoetkoming krijgen als uw werknemer:

  • minimaal 22 jaar oud is;
  • is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
  • een gemiddeld uurloon heeft van € 9,66 tot en met € 12,08;
  • minimaal 1.248 verloonde uren heeft per kalenderjaar;
  • de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Meer informatie over het LIV kunt u vinden op de website van het UWV.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan