Marie-Hélène Zengerink
Algemeen directeur
0182-693030 |

Lobby, je moet door de bocht kijken

29 november 2022

Tussen de energieperikelen door is er af en toe weer een mooie race op tv. Schaatsen, autosport. Voor beiden geldt dat je ‘door de bocht moet kijken’. Je moet je richten op je doel.

Het werkt. In de energie-lobby zijn we ‘koploper’. Geen discussie of de ‘bakker op de hoek' wordt genoemd. Rechtstreeks contact met de ministers Adriaansens en Jetten. Zij kunnen ons geen gouden bergen beloven maar we dringen zeker door. En natuurlijk zijn ook anderen nodig om tot een goed resultaat te komen. Energielasten waardoor je je eigen resultaat, dus je eigen inkomsten moet aanspreken zijn buiten alle proporties. De TEK-regeling is bedoeld om die bedrijven te helpen die met stoppen bedreigd worden. De contouren van de TEK-regeling lijken inmiddels duidelijk. De 12,5% is verschoven naar 7%, inclusief belastingen (EB, ODE) en transportkosten. Uiteraard gaan wij achter de schermen door. In nauw contact met het ministerie proberen wij de uitvoering van de regeling te verbeteren, zodat zoveel mogelijk ondernemers in aanmerking komen.

Helaas is dit niet het enige struikelblok voor ondernemers. Samen met andere retailbranches doen we er alles aan om te voorkomen dat mkb-ondernemers onnodig de dupe worden. Ik noem maar even de gevolgen van de Wet Minimumloon en de plannen voor een 36-urige werkweek. Dit betekent in 2023 10,15% hogere loonkosten en per 2024 nog eens 5,5%. Demping van de werkgeverslasten is daarom noodzakelijk en daar zetten we op in.

De regeldruk voor mkb-ondernemers moet nog steeds omlaag: de invoering van het nieuwe omgevingsloket (DSO) hebben we gelukkig met een half jaar kunnen uitstellen, maar dit moet echt verbeterd worden als het per juli 2023 wordt ingevoerd. Dat geldt ook voor de EML (energiebesparingslijsten). We werken mee aan de aanpassing daarvan, dat doen we samen met Tenba en NVB. Vanuit de overheid wordt ingezet op projecten om versneld te kunnen verduurzamen zoals MKB Groen. Daar gaan we eveneens mee aan de slag. Dat hebben we ook beloofd aan minister Jetten.

Binnen de branche staan er nieuwe projecten op stapel: graan van Nederlandse bodem en zout 2.0. Projecten waardoor de hele bakkerijbranche het initiatief neemt om duurzaam en gezonder te kunnen produceren. En hopelijk kunnen we ons binnenkort ook weer richten op instroom van vakmensen voor het ambacht: zowel via Bakkracht die instroom vooral via vmbo en mbo gaat aanjagen als via het project bedrijfsopvolging, waar een plan op tafel ligt om vakmensen en ondernemers voor de bakkerijbranche te werven. Ik hoop oprecht dat we binnenkort weer gewoon vooruit en vooral door de bocht kunnen kijken.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan