Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker

7 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB-verzuim-ontzorgverzekering.

Kleinere werkgevers weten vaak niet zeker of zij alles goed geregeld hebben rondom langdurig ziekteverzuim van werknemers. Als werkgever bent u wettelijk verplicht het loon maximaal 2 jaar door te betalen en moet u zich inspannen voor re-integratie. Dat is een behoorlijke opgave. Om werkgevers tegemoet te komen, worden loonbetaling en re-integratie bij ziekte vanaf dit jaar makkelijker en duidelijker.

Wat verandert er?

  • Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB-verzuim-ontzorgverzekering die hen ontlast. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar het UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
  • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor, waarin zieke werknemers niet terugkeren op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De medewerker zelf krijgt een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van het UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.

Meer informatie?

  • Download de keuzekaart met de mogelijkheden om aan de werkgeversverplichtingen te voldoen rond ziekte en re-integratie.
  • Kijk op de website Hoe werkt Nederland.
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan