Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is belangrijk

15 apr 2020

De NBOV stimuleert naleving van de verplichtingen met betrekking tot het eLoket en de focus op duurzaam ondernemen.

  • Bij de overheid onderstreept de NBOV dat duurzaam ondernemen voor elke ondernemer haalbaar moet zijn. Invullen van het eLoket blijkt bijvoorbeeld een te hoge administratieve lastendruk te vormen. Dat moet anders.
  • Op het gebied van energietransitie is het belangrijk dat er alternatieven beschikbaar zijn of komen. Als die voorzieningen beschikbaar zijn, moet dat voor de gehele sector zijn. Ook speelt de vraag of Nederland geschikt is voor alternatieve energiebronnen: is het elektriciteitsnet toereikend? 
  • Vanuit de ondernemingsgedachte speelt vooral de haalbaarheidsvraag: wanneer moet en kun je als bakkerondernemer (of als branche) voldoen aan de doelstellingen en wat kost dit? Van belang zijn daarbij zaken als: wanneer een keuze maken, wat is het beste alternatief, het investeringsvraagstuk in relatie tot afschrijvingstermijnen van 15-30 jaar, subsidiemogelijkheden, benodigde tijd om te schakelen van ene naar andere productiemiddel en mogelijkheden voor afspraken met gemeenten of energieleverancier.
Agenda NBOV / NBOV
P&O Themamiddag
Artikelen / Info en advies
Blijf waaks bij onduidelijke voorstellen
Artikelen / Info en advies
Update e-learning allergeneninformatie