Maatwerkaanpak 2.0 werkt!

17 februari 2020

De NBOV maakt deel uit van de coalitie Winkelambacht die met de overheid en andere betrokken brancheorganisaties oplossingen zoekt voor belangrijke knelpunten in de wetgeving. Samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én Economische Zaken en Klimaat zijn twaalf knelpunten benoemt onder de noemer: Maatwerkaanpak 2.0. In april 2019 is dit rapport aangeboden aan beide ministeries.

Op 12 februari heeft Wiepkje Colijn namens de NBOV een evaluatiegesprek gevoerd met de staatssecretarissen Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat én Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens het gesprek zijn de resultaten en de stappen die nog genomen moeten worden uitvoerig besproken. De Coalitie Winkelambacht kan rekenen op steun vanuit beide Ministeries om het goede werk voort te zetten.

 

Resultaten

De afgelopen maanden heeft de Coalitie Winkelambacht gewerkt aan de oplossingen uit het rapport. De resultaten tot nu toe: 

  • Op het arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken staan nu antwoorden op veelgestelde vragen, zoals ‘Wat doet een arbodeskundige of een arbodienst?’. Animaties van de veelgestelde vragen staan op de homepage. Bekijk die animaties eens met uw medewerkers om arbeidsomstandigheden eenvoudig bespreekbaar te maken.  
  • Het percentage van de werkkostenregeling is verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Hierdoor heeft u meer vrije ruimte om zaken aan uw personeel te schenken. 
  • Het format voor de verantwoording van de subsidie praktijkleren is vereenvoudigd. Als u in de steekproef valt, hoeft u minder gegevens aan te leveren. Daarnaast werkt de coalitie met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de mogelijkheid om gegevens via DUO en de Belastingdienst te koppelen. Dit kan ondernemers veel tijd besparen. 
  • Met het Ministerie van SZW spreekt de coalitie over de vereenvoudiging van de regels of de toepassing rondom de RI&E, arbeidsconflicten en re-integratie. 
Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat