Mkb profiteert van niet afschaffen dividendbelasting

17 okt 2018

De dividendbelasting wordt definitief niet afgeschaft. Daarmee komt 1,9 miljard euro beschikbaar, die het kabinet ten goede wil laten komen aan het bedrijfsleven.

Zo gaat het tarief voor de vennootschapsbelasting voor het mkb omlaag, van 16 naar 15 procent in 2021, en wordt vanaf 2021 een bedrag van 200 miljoen euro gereserveerd voor lagere personeelslasten voor werkgevers. Verder wil het kabinet door een hogere korting op de loonbelasting de innovatie stimuleren.

De NBOV vindt deze lastenverlichting voor het mkb een goede zaak. Dit is mede te danken aan de gezamenlijke lobby van de organisaties, waaronder de NBOV, verenigd binnen MKB-Nederland.  

Artikelen / Branche
Gouden Gard 2021 voor Nick Banus
Agenda NBOV
Algemene ledenvergadering
Agenda NBOV
Gouden Gard 2021