Nationale Bakkerij Academie: Kort en krachtig online

12 oktober 2020

Wederom hebben bakkerijen en hun medewerkers te maken met de gevolgen van de Covid-19-maatregelen. Hoe en op welke manier verschilt ook nu per bedrijf. De een ziet een deel van de omzet die net weer een beetje op peil was wegvallen, andere bedrijven hebben te maken met ziekte en uitval van medewerkers of proberen dit juist zo veel mogelijk te voorkomen.

Trainen op locatie is in deze periode lastiger. Wat volgens de regels nog wel mag, voelt voor veel bedrijven of medewerkers niet fijn. Het risico op mogelijke besmetting wordt zo veel mogelijk ingeperkt. Om bedrijven en medewerkers toch de mogelijkheid te geven om te leren biedt de NBA nieuwe korte online trainingen aan.
Net als de vorige serie gaat het om online trainingen waarin één onderwerp wordt uitgewerkt. 

Diverse trainingen

Er worden trainingen ontwikkeld voor diverse doelgroepen. Per training komen er verschillende onderwerpen aan bod op het gebied van brood, banket en verkoop. Nieuwe onderwerpen en data worden via de website en de social media van de NBA bekend gemaakt.

De online trainingssessies duren anderhalf uur en worden gegeven door experts uit de bakkerijwereld. Peter Bienefelt verzorgt de broodtraining, Bart de Gans de bankettraining, Elisa Eilander neemt de verkooptraining voor haar rekening en Margret Grippeling de training functioneringsgesprekken. Er zijn maximaal tien deelnemers per sessie, om zo interactie tussen de deelnemers mogelijk te maken en gelegenheid te geven tot het stellen van vragen aan de trainer. 

Subsidie

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf maakt het kosteloos deelnemen aan de training mogelijk voor medewerkers uit bakkerijen (ambacht en industrie) die afdragen aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.
Bedrijfsgroepen kunnen ook gebruik maken van subsidie, zij betalen de helft van de prijs voor de online trainingen.
 
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website van de Nationale Bakkerij Academie. Bij tien deelnemers sluit de training en worden nieuwe data gepland. Bedrijfsgroepen kunnen in overleg met de backoffice NBA de online training plannen.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan