NBC-directeur Flip van Straaten kondigt vertrek aan

18 februari 2019

Flip van Straaten treedt terug als statutair directeur van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), om meer tijd vrij te kunnen maken voor eigen activiteiten. De Raad van Commissarissen van het NBC betreurt dit besluit, maar heeft zijn ontslagaanvraag geaccepteerd.

 

Het NBC start op korte termijn de wervingsprocedure, om zorg te dragen voor een goede en bekwame opvolging. De definitieve datum van uitdiensttreding is nog niet bepaald, en is mede afhankelijk van de datum indiensttreding van de nieuwe NBC-directeur. 

Werkgeverschap
Cao-onderhandelingen
Artikelen / NBOV
Verdiepingsworkshop: ontslag op staande voet
Ondernemerschap
Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) opengesteld