NBC onderzoekt arbeidspotentieel bakkerijbranche

11 november 2021

Het NBC onderzoekt het arbeidspotentieel in de bakkerijbranche voor de komende jaren. Dat doet het NBC met een vragenlijst. Om een goed beeld te krijgen van het arbeidspotentieel, is het van belang dat zoveel mogelijk bakkers deze vragenlijst invullen. Onder de deelnemers worden 3 sets van 4 kaarten voor de Efteling verloot.

Naar verwachting neemt de huidige arbeidskrapte in Nederland verder toe. Dit zal ook effect hebben op de bakkerijsector. Het is daarom belangrijk nu al goed te kijken wat er de komende jaren aan arbeidskracht nodig is en daarop zo mogelijk te anticiperen. Het NBC inventariseert deze gegevens met een korte vragenlijst en verwerkt deze anoniem in het structuurrapport Bakkerijsector 2020, dat begin 2022 aan de bakkerijsector wordt gepresenteerd.
 
Vul de vragenlijst in; dat kan tot en met 24 november. Dank voor uw medewerking!

Werkgeverschap
Update: Ontwikkelingen rond cao-onderhandelingen
Artikelen / Info en advies
Goed nieuws over hoge indexeringen van de huurprijs
Artikelen / NBOV
Verdiepingsworkshop: Ontslag op Staande Voet