NBOV draagt actief onderwerpen voor (in)formateur aan

8 april 2021

Nu in Den Haag gewerkt wordt aan een nieuwe regering, hebben MKB-Nederland en VNO-NCW geïnventariseerd welke onderwerpen van belang zijn voor de informateur en formateur. De NBOV heeft daarbij de punten vanuit de ambachtelijke bakkerijbranche nadrukkelijk naar voren gebracht.

Allereerst heeft de NBOV aangegeven dat de regeldruk lager moet en dat nieuwe regels uitvoerbaar en toepasbaar moeten zijn, en financieel haalbaar. Daarbij zouden kleinere ondernemingen het uitgangspunt moeten zijn, in plaats van regelgeving te ontwerpen voor grote ondernemingen en deze vervolgens toe te passen op de kleinere mkb’er. 

Stapeling maatregelen

Daarnaast geeft de NBOV aan dat de stapeling van allerlei maatregelen en regelgeving problemen oplevert. Dit speelt vooral bij de milieumaatregelen, zoals de Informatieplicht energiebesparing, energietransitie en regels rondom duurzame daken. In het verlengde daarvan is ook vermeld dat door de Opslag Duurzame Energie (ODE) in een energie-intensieve sector als de bakkerijbranche weinig investeringsruimte overblijft om verder te verduurzamen.

Tot slot heeft de NBOV de aandacht gevestigd op de resterende punten uit het Maatwerktraject Winkelambacht 2.0 en belangrijke aspecten op het gebied van voedsel, zoals de circulaire economie en herkomstetikettering. Ook zaken rondom de coronasteunmaatregelen, een beter werkbare wetgeving op het gebied van arbeid, stimuleren van opleidingen voor ambachtelijk vakmanschap en digitalisering zijn onder de aandacht gebracht.
 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan