Nieuwe CAO Bakkersbedrijf

7 mei 2019

De partijen NVB, NBOV, CNV Vakmensen én FNV hebben op 6 mei 2019 overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Bakkersbedrijf met afspraken over looptijd, loonaanpassingen en opdrachten voor een viertal werkgroepen. Alle partijen zijn blij dat deze cao in tegenstelling tot de voorgaande, weer een vierpartijen- akkoord is. De sociale partners realiseren zich dat in deze cao de focus op de toekomstbestendigheid van de sector ligt en dat de werkgroepen, met daarin vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, aan de slag gaan met een ambitieuze agenda.

 

De cao luidt als volgt:

Looptijd van de CAO: 16 maanden, van 1 april 2019 tot en met 31 juli 2020.

Aanpassing lonen (structureel):

  •  Ambachtelijke bakkerijen 2,25% per 01-07-2019 en 1% per 01-01-2020
  • Industriële bakkerijen 2,5% per 01-07-2019 en 1% per 01-01-2020   

Partijen hebben daarnaast afgesproken om gedurende de looptijd van deze cao vier werkgroepen te installeren met deelnemers van de vier sociale partners. Zij zullen voor een volgende cao voorstellen formuleren op het terrein van Maatwerk & Flexibiliteit, Duurzame inzetbaarheid, Imago & Instroom en het creëren van een Communicatieplatform voor de branche. 

Artikelen / Branche
Gemoderniseerde cao Bakkersbedrijf algemeen verbindend verklaard
Artikelen / Branche
Nieuwe CAO Bakkersbedrijf
Artikelen / NBOV
Onjuiste berichtgeving FNV en CNV over jeugdlonen
Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat