Nieuwe lijst vrijgestelde desinfectiemiddelen

2 september 2021

Met ingang van 1 september 2021 is er een nieuwe lijst met toegelaten en vrijgestelde desinfectiemiddelen voor handen en oppervlakken. Controleer aan de hand van deze lijsten of de middelen die u in de winkel en bakkerij gebruikt, nog zijn toegestaan. Let verder extra op bij desinfectiemiddelen op basis van ethanol.

Voor desinfectiemiddelen geldt:

  • U mag alleen desinfectiemiddelen tegen Covid-19 gebruiken die zijn toegelaten door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), met een (omkapselde) virusclaim en toegelaten voor uw sector.
  • Daarnaast mag u middelen gebruiken die op de lijst staan met vrijstellingen voor hand- en oppervlaktedesinfectie tegen het coronavirus. De lijst met vrijstellingen is op 1 september 2021 geactualiseerd.

Wat moet u doen

Desinfectie van oppervlakken

Let bij gebruik van desinfectiemiddel in de bakkerij op dat er geen restanten van het desinfectiemiddel op het oppervlak achterblijven.

Desinfectiemiddelen met ethanol

Kiest u voor middelen op basis van ethanol? Dan zijn er verplichtingen vanuit de Arbowetgeving. Deze verplichtingen zijn er, omdat de Gezondheidsraad ethanol heeft aangemerkt als kankerverwekkend en schadelijk voor de voortplanting. Dit betekent onder andere dat:

  • werknemers onder de 18 jaar niet mogen worden blootgesteld aan ethanol en er dus ook niet mee mogen werken;
  • bij gebruik door werknemers boven de 18 jaar registratie van de blootstelling verplicht is.

Meer informatie over uw verplichtingen onder de Arbowetgeving leest u op het Arboportaal.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat