Nieuwe regels voor wegwerpbekers en -bakjes vanaf 1 juli

25 juni 2023

Vanaf 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor het gebruik van kunststof bevattende wegwerpbakjes en -bekers. De leverancier van je bakjes en bekers weet of ze plastic bevatten. Klanten moeten vanaf 1 juli betalen voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten, of gebruik maken van een herbruikbaar alternatief.

Je bent niet verplicht om zelf herbruikbare bekers of bakjes aan te bieden, maar dan moet je wel de mogelijkheid bieden om door de klant zelf meegebrachte bakjes of bekers voor de klant te vullen.

Vanaf 1 januari 2024 worden wegwerpbekers- en bakjes die plastic bevatten verboden bij consumptie op locatie. Herbruikbare bekers en bakjes worden de norm. Wel komt er een uitzondering voor hoogwaardig recyclebare bekers en bakkers.

Op de website minderwegwerpplastic.nl vind je alle feiten op een rij, en promotiemateriaal dat je in je winkel kan ophangen om je klanten over de nieuwe regels te informeren. Ook heeft de NBOV meegewerkt aan de ontwikkeling van een tool die je op weg helpt met de nieuwe regels: de regelhulp wegwerpplastic.

Bekijk ook de factsheet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat