Nieuwe subsidieregeling Praktijkleren in de maak

5 oktober 2021

Het algemene steunpakket met regelingen zoals de NOW is per 1 oktober beëindigd. Het aanvullend sociaal pakket blijft bestaan. Dit sociaal pakket omvat onder andere de nieuwe subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg. Deze regeling bestaat uit een vergoeding voor erkende leerbedrijven die werkzoekenden een stage of leerbaan bieden.

Met het aanvullend sociaal pakket investeert het kabinet om mensen naar nieuw werk te begeleiden, om- en bijscholing mogelijk te maken en armoede en schulden te bestrijden. Tot het aanvullend sociaal pakket behoort ook scholing via praktijkleren in het mbo.

Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Via de subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg kunnen erkende leerbedrijven een vergoeding krijgen als:

  • zij vanaf 1 januari 2021 een stage of leerbaan realiseren voor werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werknemers;
  • de opleiding waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd maximaal 40 weken duurt.

De subsidie bedraagt maximaal € 2700.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. Om het voor werkgevers zo makkelijk mogelijk te maken, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande subsidieregeling Praktijkleren. Na publicatie van de Najaarsnota publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de subsidieregeling in de Staatscourant. Dan plaatst RVO ook alle benodigde informatie op de website.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan