Vanaf augustus 2022: deels betaald ouderschapsverlof

Een medewerker heeft voor elk kind onder de acht jaar recht op 26 weken (onbetaald) ouderschapsverlof. Vanaf augustus 2022 wordt dit verlof deels betaald. De medewerker kan dan in het eerste levensjaar van het kind 9 weken ouderschapsverlof opnemen tegen 50% van het salaris. Het UWV betaalt de uitkering.

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Er is nu een nieuwe Europese richtlijn die aangeeft dat er recht is op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Daarom verandert de wet in Nederland: de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat uitkering bij ouderschapsverlof in Nederland regelt, op 12 oktober 2021 aangenomen. De wet gaat op 2 augustus 2022 in en is bedoeld om ouders meer tijd te geven om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Wat regelt de wet?

  • Ouders krijgen gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon).
  • Deze 9 weken moeten zij opnemen in het eerste levensjaar van het kind.
  • Als ouders een kind adopteren of pleegouder worden, is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk bij kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing van het pleegkind.
  • Het verlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen, als zij aan alle volgende voorwaarden voldoen:
    • Het kind moet op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar zijn.
    • De ouders moeten op dat moment werknemer zijn.
    • De ouders moeten nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Dat recht is 26 maal de arbeidsduur per week. Een voorbeeld: een werknemer is op de datum van de invoering van de wet ouder van een kind van 6 maanden. Hij of zij heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Deze werknemer heeft nog 6 maanden om 7 weken ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind 1 jaar. Tijdens die 7 weken heeft hij of zij recht op een uitkering.

 

Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 bij het UWV de aanvragen indienen voor de uitkeringen voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft