Nog steeds omzetverlies ambachtelijke bakker

29 juli 2020

Hoewel veel bakkers inmiddels weer meer klanten in de winkel zien dan in het voorjaar, meldt 80% van de ambachtelijke bakkers nog steeds een afname van de omzet uit het ‘derde kanaal’ (leveranties aan onder andere horeca, cateraars, bedrijven en supermarkten). Mede daardoor rapporteert nog 40% van de bakkers een omzetverlies van gemiddeld 20% ten opzichte van de periode voor de coronamaatregelen. 

Eind april vroeg de NBOV haar leden naar het effect van het coronavirus en de ingevoerde maatregelen op hun bedrijf. Deze enquête is in juli herhaald en werd door ongeveer een vijfde van de NBOV-leden ingevuld. 

Omzet blijft achter

Hoewel in deze tweede coronamonitor voorzichtig positievere geluiden klinken, blijft de omzetontwikkeling bij de meeste deelnemers aan de enquête een reden voor zorg. Zo is de omzetdaling weliswaar minder dan bij de vorige enquête (was 32%, is nu 20%), maar blijven vooral de leveringen aan bedrijven en horeca fors achter. Daardoor ligt bij 78% van de deelnemende bakkers de omzet in het derde kanaal nog flink onder het niveau van voor de coronamaatregelen. Slechts 7% geeft aan boven het oude niveau uit te komen.

Geen of minder werk

Van de bakkers geeft 24% aan geen of minder werk te hebben voor zijn medewerkers. Dat was in de vorige monitor ruim 20%. Van de deelnemers verwacht 10% afscheid te moeten nemen van medewerkers, terwijl nog eens 10% denkt dat misschien te moeten doen.

Overheidsregelingen

Bijna 50% van de bakkers maakt gebruik van een of meer overheidsregelingen (uitstel van gemeentelijke belastingen, de coulanceregeling van de Belastingdienst, de BMKB-regeling of NOW, TOGS en Tozo). Dat is meer dan in de vorige monitor, toen ruim 40% aangaf daarvan gebruik te maken. Deze toename kan worden verklaard doordat sinds juni meer bakkers in aanmerking komen voor de regelingen, nadat de NBOV zich daarvoor in Den Haag had sterk gemaakt. 

Ongeveer 87% denkt, wellicht mede door de overheidsmaatregelen, de crisis te kunnen overleven. Dit was eerder een kleine 50% van de deelnemende bakkers.

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking