Omzetverlies door horecasluiting en minder klanten

7 mei 2020

Bijna 80% van de ambachtelijke bakkers voelt de impact van de sluiting van de horeca vanwege de coronamaatregelen. Door die sluiting, en het verbod op evenementen, valt voor bakkers de omzet uit het ‘derde kanaal’ (leveranties aan onder andere horeca en cateraars) weg. Bijna 41% van de bakkers ziet daarnaast minder klanten in de winkel. Ruim 62% van de bakkers boekt mede daardoor dit voorjaar gemiddeld 32% omzetverlies.

Eind april vroeg de NBOV haar leden naar het effect van het coronavirus en de ingevoerde maatregelen op hun bedrijf. Zo’n 23% van de leden vulde de enquête in. 

Belangrijkste impact

  • Naast het wegvallen van het derde kanaal en een daling van het aantal klanten, leidt het coronavirus bij een kwart van de bakkers tot zorgen over de liquiditeit. 
  • Ruim 20% geeft aan minder werk te hebben voor de medewerkers, terwijl 23% een hoger ziekteverzuimpercentage rapporteert. Bijna 60% verwacht niet dat er afscheid genomen hoeft te worden van medewerkers, ongeveer een kwart weet dat nog niet.
  • Ruim 40% maakt gebruik van een of meer overheidsregelingen (uitstel van gemeentelijke belastingen, de coulanceregeling van de Belastingdienst, de BMKB-regeling of NOW, TOGS en Tozo).
  • Van de bakkers die de vragenlijst invulden, zag 28% juist een toename van het aantal klanten in de winkel. Slechts 9% ziet echter een stijging van de omzet.

Maatregelen winkel en bakkerij

Veel bakkers hebben extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er verantwoord gewinkeld en gewerkt kan worden. 

  • Bij vrijwel alle invullers hangen posters met afspraken en aanwijzingen in de winkel, wordt pinnen gestimuleerd en de pinterminal (extra) schoongemaakt, en wast het personeel extra de handen. Andere maatregelen zijn vloermarkeringen die 1,5 meter afstand aanduiden, spatschermen en zoveel mogelijk voorverpakken van producten.
  • In de bakkerij zelf wordt ook gewerkt volgens de nieuwe richtlijnen, onder andere door extra handenwassen, extra schoonmaak en door medewerkers bijvoorbeeld in vaste teams te laten werken.

Advies en informatie

De geënquêteerde bakkers geven aan dat ze betrouwbaar advies en informatie vooral vinden bij de NBOV (87%) en hun accountant of boekhouder (bijna 58%). Slechts een kleine 9% vindt dat bij hun bank.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat