Onbetaald verlof

In de cao is geregeld dat de medewerker (zonder reden) recht heeft op drie dagen onbetaald verlof. U wijst het verlof schriftelijk gemotiveerd af als het aangevraagde verlof niet mogelijk is. Er moet dan sprake zijn van zwaarwegende bedrijfsbelangen. U kunt natuurlijk ook een langere periode met elkaar afspreken bijvoorbeeld als er sprake is van mantelzorg of als uw medewerker voor een langere periode op vakantie wil.  

In het kort betekent dit het volgende:

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Werkgeverschap
Cao-onderhandelingen
Artikelen / NBOV
Verdiepingsworkshop: ontslag op staande voet
Ondernemerschap
Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) opengesteld