Ondernemen moet makkelijker met minder regels

De NBOV staat voor minder regels voor ondernemers, geen nieuwe kosten en een eenvoudige toepassing.

Minder regels voor ondernemers

De NBOV pleit al jaren voor minder administratieve lasten. En toch lijken er alleen maar regels bij te komen, ook uit Europa. Als we niet kunnen ontkomen aan regels dan pleiten wij voor eenvoudige toepassing voor het – kleinere – mkb bedrijf. Begin met regelgeving van klein naar groter, dan voorkom je onnodige ballast voor bepaalde (kleinere) bedrijven. De bakkerijsector is een eeuwenlang bestaande sector die van oudsher is gevestigd in dorpskernen en binnensteden. Net als andere ambachtelijke bedrijven. Lokale regelgeving staat soms in de weg aan toepassing van landelijke kaders. Bijvoorbeeld het verbod om zonnepanelen te leggen op bepaalde daken te leggen i.v.m. zichtvervuiling. De ondernemer moet steeds meer maatregelen nemen en kosten maken om te kunnen voortbestaan.

 

Geen nieuwe kosten (van controles en nieuwe regels) neerleggen bij ondernemers

Zoals elke sector wordt ook de bakkerijsector gecontroleerd en wel door de NVWA. De overheid wil steeds meer kosten van controles neerleggen bij de ondernemer. Daar moet iets tegenover staan, bijvoorbeeld als je aantoont dat je aan bepaalde codes voldoet of aan specifieke programma’s meewerkt.

 

Eenvoudige toepassing van regels

Omdat wetgeving vaak moeilijk blijft werken we samen met andere organisaties aan eenvoudige instrumenten zoals de BHV tool Help 1,2,3. Aan de eenvoudige RI&E tool wordt nog gewerkt. Aan Arbowetgeving moeten de vakbonden ook hun medewerking verlenen.