Ondernemen moet makkelijker met minder regels

De NBOV staat voor minder regels voor ondernemers, geen nieuwe kosten en een eenvoudige toepassing.

Minder regels voor ondernemers

De NBOV pleit al jaren voor minder administratieve lasten. En toch lijken er alleen maar regels bij te komen, ook uit Europa. Wanneer regels onontkoombaar zijn dan pleit de NBOV voor eenvoudige toepassing voor het – kleinere – mkb bedrijf. Begin met regelgeving van klein naar groter, dat voorkomt onnodige ballast voor bepaalde (kleinere) bedrijven. De bakkerijsector is een eeuwenlang bestaande sector die van oudsher is gevestigd in dorpskernen en binnensteden. Net als andere ambachtelijke bedrijven. Lokale regelgeving staat soms in de weg bij toepassing van landelijke kaders: bijvoorbeeld het verbod om zonnepanelen op bepaalde daken te leggen i.v.m. zichtvervuiling. De ondernemer moet steeds meer maatregelen nemen en kosten maken om te kunnen voortbestaan.

 

Geen nieuwe kosten (voor controles en nieuwe regels) neerleggen bij ondernemers

Zoals elke sector wordt ook de bakkerijsector gecontroleerd en wel door de NVWA. De overheid wil steeds meer kosten voor controles neerleggen bij de ondernemer. Daar moet iets tegenover staan, bijvoorbeeld aantoonen dat aan bepaalde codes is voldaan of meewerken aan specifieke programma’s.

 

Eenvoudige toepassing van regels

Omdat wetgeving vaak moeilijk blijft werken we samen met andere organisaties aan eenvoudige instrumenten zoals de BHV tool Help 1,2,3. Aan de eenvoudige RI&E tool wordt nog gewerkt. Aan Arbowetgeving moeten de vakbonden ook hun medewerking verlenen.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan