Ondernemerschap moet gemakkelijker worden

09 apr 2020

In de huidige kabinetsperiode is een aantal initiatieven genomen om tegemoet te komen aan de klachten van vooral mkb-ondernemers: het ondernemerschapsbeleid is op een groot aantal fronten tegenstrijdig en niet mkb-gericht. Het is hoognodig dat de commissies van Straalen en Borstlap, mkb-toetsen, maatwerktrajecten van EZ, mkb-actieplannen en ondernemerschapsagenda’s het gewenste resultaat hebben: een beter ondernemersklimaat en werkbare wet- en regelgeving. 

De NBOV vraagt aandacht voor het ondernemerschap en de specifieke problematiek in de bakkerijsector. Via en met MKB-Nederland en andere branches wordt ingezet op het ondernemerschapsbeleid.

Agenda NBOV / NBOV
P&O Themamiddag
Artikelen / Info en advies
Blijf waaks bij onduidelijke voorstellen
Artikelen / Info en advies
Update e-learning allergeneninformatie