Arend Kisteman
Voorzitter

Ondertussen achter de schermen …

12 mei 2021

Hoewel je het als NBOV-lid niet altijd ziet of direct merkt, gebeurt er achter de schermen veel. Zo wordt, samen met de zoetwarensector, een plan gemaakt om het nieuwe pensioenstelsel in te passen en is er de intentie om beide pensioenfondsen samen te voegen. Het pindossier ligt er nog altijd; ondanks dat er weinig bereidheid lijkt te zijn bij de banken, geven we op dit vlak niet op. Daarnaast werken we aan diverse acties voor de leden. Nieuwe ledenvoordelen worden uitgezocht en zo snel mogelijk gedeeld. De gratis sneltesten zijn daar een mooi voorbeeld van.

Vanuit het georganiseerd overleg (GO), een overleg tussen FNV, CNV, NVB en de NBOV, wordt gewerkt aan een betere en professionelere structuur in de branche. Zo zijn er afspraken gemaakt om nog deze maand te kijken naar de inhoud van cao en deze beter te maken. Hier zullen ook gesprekken plaatsvinden over afspraken die in het verleden zijn gemaakt voor de cao van de toekomst. Het gaat daarbij onder andere over flexibiliteit en maatwerk, duurzame inzetbaarheid en imago en instroom.

Verder komt er één communicatieplatform voor de hele bakkerijbranche. Werkgevers, leidinggevenden en medewerkers kunnen daar relevante en belangrijke informatie vinden die op dit moment nog op allerlei verschillende websites staat. In juni zullen de cao-onderhandelingen weer beginnen. Bij de achterban is inmiddels geïnventariseerd hoe zij denken over de splitsingsvraag tussen industrie en ambacht, de nieuwe RVU/DIEU-regeling en uiteraard de looptijd van de nieuwe cao met de daarbij horende lonen.

ODE

De lobby in den Haag rondom de regeling voor de Opslag Duurzame Energie (ODE-regeling) loopt nog steeds: deze staat inmiddels op de agenda van MKB-Nederland. We zijn actief in het examenwerk en bij de Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij. Er wordt ook nog met diverse partijen uit de branche gesproken over het oprichten van een federatie om branchebrede problemen aan te pakken – een idee dat nog in de kinderschoenen staat. Daarnaast wordt nagegaan wat er gedaan kan worden aan de PAWW, misschien op dit moment wel de grootste ergernis van velen. Mis je iets waarvan jij vindt dat er iets aan gedaan moet worden? We horen het graag!