Onderwijs en bakkerijbranche: de stand van zaken

8 april 2021

Vorig najaar organiseerde de NBOV een sessie om het kennistekort in de bakkerijbranche te inventariseren en te achterhalen welke onderwijsbehoeften er zijn. Sinds die tijd heeft de NBOV-Onderwijscommissie doelstellingen opgesteld die gericht zijn op zo goed mogelijk onderwijs dat aansluit bij de behoefte van een toekomstbestendige branche. Op die manier zorgen we voor goed gekwalificeerde medewerkers, die ook duurzaam inzetbaar zijn.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV