Onjuiste berichtgeving FNV en CNV over jeugdlonen

12 december 2019

In een bericht op hun website beweert de FNV dat de NBOV weigert om jongeren beter te belonen. Dit is absoluut onjuist.

De in mei afgesloten cao is nog niet algemeen verbindend verklaard (AVV), omdat daarin nog werd verwezen naar 21- en 22-jarigen. Deze leeftijdsdiscriminatie is niet meer toegestaan. De NBOV volgt het advies van het ministerie om alleen de leeftijden te schrappen. Een verhoging van de lonen is niet noodzakelijk, omdat alle lonen in de bakkerijsector gelijk zijn aan of hoger zijn dan het wettelijk minimumloon inclusief de jeugdlonen. Van een verlaging van het loon is zeker ook geen sprake. Integendeel: 21-jarigen stromen zelfs een jaar eerder in bij het functietredensysteem.

Belang bakkerijsector

Het belang van de werkgevers en werknemers in de bakkerijsector staat hoog in het vaandel. Als de bonden akkoord gaan met dit advies, kan de AVV-procedure snel worden afgerond.

Verder wekt de FNV de suggestie dat de NBOV instroom van jongeren en het imago van de branche onvoldoende belangrijk vindt, terwijl deze onderwerpen door werkgevers zelf zijn ingebracht in het overleg over een moderne flexibele cao. De ambachtelijke werkgevers streven juist naar een cao die beter inspeelt op de wensen van werkgevers en medewerkers, waardoor ook meer mensen in de sector willen (blijven) werken. De NBOV betreurt het dat de bonden hun medewerking aan de werkgroep Imago en instroom hebben opgezegd.

 

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat