Ontwikkelingen werkgeversverplichting bij zieke werknemers

7 december 2022

In een kamerbrief heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, een update gegeven over maatregelen die de loondoorbetaling bij ziekte eenvoudiger en betaalbaarder moeten maken voor het MKB.

Verzuimverzekering

Ten eerste is er gekeken naar de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering bestaat nu drie jaar en is ongeveer 10.000 keer afgesloten. Kleine werkgevers worden hiermee geholpen. Afhankelijk van uw verzekering wordt het loon dat u aan de zieke werknemer moet betalen vergoed en worden de re-integratiekosten betaald. Verder krijgt u ondersteuning en advies tijdens het re-integratietraject en worden belangrijke documenten voor u opgesteld.

 

Wat wordt van werknemers en werkgevers verwacht?

De afgelopen jaren is er ingezet op duidelijkere communicatie over de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer bij ziekte. Er zijn websites opgezet of verbeterd om deze verantwoordelijkheden goed in kaart te brengen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld kijken op de website van Rijksoverheid of Arboportaal.

 

Advies bedrijfsarts bepalend

Daarnaast wordt in de brief de status uitgelegd van het op 1 oktober 2020 ingediende wetsvoorstel waarmee het medisch advies van de bedrijfsarts leidend moet worden bij RIV-toets. De RIV-toets is een toetsing van het re-integratieverslag door het UWV aan het eind van twee jaar ziekte. Tijdens de re-integratie adviseert de bedrijfsarts u over de zieke medewerker. Nu beoordeelt een verzekeringsarts van het UWV of u voldoende heeft gedaan om de medewerker te laten re-integreren. Hierdoor kan het voorkomen dat u telkens het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, maar dat het UWV oordeelt dat u niet voldoende aan de re-integratie heeft gedaan. Met de wetswijziging wordt voorgesteld dat het UWV kijkt naar of u het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd. De minister heeft gevraagd aan de kamer om de behandeling van dit wetsvoorstel voort te zetten. Het wetsvoorstel is op zijn vroegst uitvoerbaar per 1 juli 2023.

 

Verbetering re-integratieproces

Tot slot heeft de minister een verbetering in het re-integratieproces aangekondigd. Onder andere door:

  • Richtlijnen voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen;
  • Versterking van de rol van de zieke werknemer;
  • Nieuwe re-integratieaanpakken;
  • Mogelijk maken van aanpassingen in arbeidsorganisaties;
  • Te onderzoeken hoe de tweede spoormogelijkheden beter benut kunnen worden.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of heeft u ideeën over hoe de regels voor werkgevers bij re-integratie verbeterd kunnen worden? Neem dan contact met ons op via po@nbov.nl of 0182-693030.

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking