Bestuur

Het NBOV-bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en bestaat uit minimaal 3 personen. Het bestuur bestuurt de vereniging en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering. Dat doet het bestuur binnen de kaders van de strategische visie die de Ledenraad vaststelt in een jaarplan. De bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging en zijn daardoor ook klankbord van en naar de leden.

 

Profiel

De bestuursleden van de NBOV vertegenwoordigen alle leden met verschillende bedrijfstypen: van klein tot (middel)groot, uit grote steden en uit kleine dorpen, patissiers, brood- en banketspecialisten, met en zonder lunchroom. Bestuursleden worden gekozen op basis van een functieprofiel. Daarbij spelen verenigingsgevoel, een brede maatschappelijke oriëntatie, bestuurlijk inzicht en interesse in de beleidsonderwerpen van de NBOV een belangrijke rol. De voorzitter van het bestuur is ook voorzitter van de Ledenraad. De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en stemt deze en andere  taken af met de directeur van de organisatie.

 

Procedure(s)

Bestuursleden van de NBOV worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 2x 3 jaar. In bijzondere gevallen kan een bestuurslid nog eens voor 3 jaar worden herbenoemd.

Over vacatures in het bestuur worden de leden geïnformeerd. De voorwaarden voor een voordracht als bestuurslid staan in de statuten.

Samenstelling 

Bestuur

Arend Kisteman
Voorzitter
Daniëlle Uljee
Vice-voorzitter
Gé Hendricksen
Penningmeester
Loes Baas
Bestuurslid
Sjaak Bosch
Bestuurslid