Overgangsregeling voor schone bestelbus of vrachtwagen

12 okt 2020

Gemeenten mogen vanaf 2025 zero-emissiezones instellen: gebieden waar alleen nog bestelbussen en vrachtwagens mogen komen die rijden zonder uitlaatgassen. Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn, kunnen via een landelijke overgangsregeling voordeliger overstappen op een uitstootvrije bestelbus of vrachtwagen. 

Een emissieloos busje of vrachtwagen is nu nog duurder dan busjes of vrachtwagens die op fossiele brandstoffen rijden. Het kabinet komt ondernemers daarom tegemoet. Ondernemers kunnen tussen 2021 en 2025 in aanmerking komen voor een subsidie, ook voor vrachtwagens. Daarnaast zijn er fiscale regelingen die investeren in een schone bedrijfswagen voordeliger maken.

Langere overgangsfase

Ondernemers krijgen ook langer de tijd om over te stappen, onder andere vanwege de coronacrisis. In 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelauto’s, en eind 2029 voor vrachtwagens. Op deze manier wordt voldaan aan de afspraak in het klimaatakkoord om in 2030 te zorgen voor 49% vermindering van de CO2-uitstoot.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid: Kabinet komt ondernemers tegemoet bij overstap op schone bestelbus of vrachtwagen.
 

Artikelen / Branche
Statiegeld op 0,5-literflesjes
Artikelen / NBOV
NBOV pleit voor werkbare situatie duurzame daken
Artikelen / Voedselveiligheid
Voedselverspilling voorkomen
pagina
Artikelen / Branche
Radar duikt in hoge kosten betalingsverkeer voor ondernemers
Artikelen / Branche
Gouden Gard 2021 voor Nick Banus
Agenda NBOV
Algemene ledenvergadering