Overzicht maatregelen per 26 januari

26 jan 2022

Op dinsdag 25 januari zijn de nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Hieronder vindt u daarvan een volledig overzicht. Het blijft uiteraard belangrijk dat iedereen de basisregels naleeft.

 

 

Winkel

- Mondkapje is verplicht voor klanten en medewerkers

- De 1,5 meter afstand blijft gehandhaafd

- Er is maximaal 1 persoon per 5 m2 winkelvloeroppervlakte toegestaan

- Winkels mogen open van 5.00 tot 22.00 uur

 

Lunchroom

- Medewerkers: mondkapje verplicht

- Klanten: mondkapje verplicht bij verplaatsingen, niet als ze aan tafel zitten

- 1,5 meter afstand, behalve op terras buiten met kuchschermen

- Klanten vanaf 13 jaar moeten coronatoegangsbewijs (CTB) en ID tonen

- Lunchrooms mogen open van 5.00 tot 22.00 uur

 

Quarantaine personeel

Bij een positieve (zelf)test of klachten gaat de medewerker ALTIJD in quarantaine.

Voor essentiële medewerkers geldt:

Geen quarantaineplicht na nauw contact met iemand die besmet is met corona, of als de werknemer een huisgenoot met corona heeft. De medewerker heeft zelf geen coronaklachten. De werknemer en de werkgever moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

In het stroomschema nauwe contacten ziet u hoe u omgaat met medewerkers die melden nauw contact te zijn geweest van iemand met corona.

Voorbeelden

  1. Als u drie verkoopmedewerkers heeft ingepland waarvan één zich afmeldt wegens quarantaineplicht door nauw contact, gaat deze persoon in quarantaine. Als ook de tweede en de derde verkoopmedewerker zich afmelden, kunt u ervoor kiezen het quarantaineadvies te negeren, omdat het de bedrijfsvoering ernstig belemmert.
  2. Als u één bakker heeft en deze meldt zich af wegens quarantaineplicht door nauw contact, leidt dit direct tot een ernstige belemmering van de processen. U kunt aangeven dat de medewerker toch naar het werk moet komen.

 

Let op:

  • De medewerker mag er altijd alsnog voor kiezen toch in quarantaine te gaan en niet naar het werk te komen.
  • Bespreek wie van de medewerkers essentieel zijn met het personeel, of via personeelsvertegenwoordiging (PVT) of ondernemingsraad (OR). Essentieel zijn in principe alle medewerkers die er direct voor zorgen dat producten worden geproduceerd, getransporteerd en verkocht.
  • Neem de risico’s en maatregelen op de RI&E. Vraag daarover zo nodig advies aan arbodienst of bedrijfsarts. Blijf u aan de basismaatregelen houden: 1,5 meter afstand, ventileren, handen wassen, bij nauw contact mondkapje (ook in de bakkerij) en elke dag een zelftest beschikbaar stellen.

 

Zie ook de informatie over essentiële medewerkers op rijksoverheid.nl.

Voor andere situaties rondom medewerkers met klachten, een positieve test, et cetera kunt u de quarantainecheck van de Rijksoverheid raadplegen.

Antwoorden op vele andere vragen over corona vindt u op onze veelgestelde vragen pagina.