Pamflet Europese verkiezingen van MKB Nederland

13 mei 2019

De NBOV heeft via MKB Nederland gewerkt aan een pamflet voor de Europese verkiezingen. Europees beleid heeft namelijk invloed op veel gebieden die belangrijk zijn voor het mkb. Wat regelt de Europese Unie allemaal, en waarom zijn de verkiezingen belangrijk?

Op 23 mei kiest Nederland 26 Europarlementariërs, die worden gekozen voor 5 jaar. Het Europees Parlement kiest de voorzitter van de Europese Commissie en de Eurocommissarissen, en bepaalt met welke thema’s de Commissie aan de slag gaat. 

Waarom zijn de verkiezingen belangrijk?

De Europese Commissie maakt voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving en laat bestaande wetgeving onderzoeken. Daarbij vraagt de Commissie belanghebbenden naar hun mening over de wetgeving. Een van die belanghebbenden is SME United, de Europese koepelorganisatie voor het mkb.

Wanneer de commissie een wetsvoorstel heeft opgesteld, gaat het naar het Europees Parlement en de Europese Raad. Zijn de commissie, het parlement en de raad akkoord, dan treedt de nieuwe wet of regeling in werking. De Europese wet gaat vóór nationale wetgeving. Het Europees Parlement kan voorgestelde wetgeving beïnvloeden – dus ook de wetgeving die het mkb aangaat.

Wat doet de NBOV met de verkiezingen?

De NBOV heeft via MKB Nederland gewerkt aan een pamflet voor de Europese verkiezingen. In dit pamflet staat de ondernemer centraal. MKB Nederland heeft daarnaast geholpen bij het opstellen van een opiniestuk van Europese koepelorganisatie SME United. Dit opiniestuk is verstuurd naar de fracties van het Europees Parlement en de medewerkers van de Europese Commissie. Zo blijft de kleine ondernemer in beeld in Europa en zorgen we ervoor dat het principe ‘Think small first’ toegepast wordt wanneer het nieuwe Europees Parlement en de Commissie met nieuwe en bestaande wetgeving aan de slag gaan.

Wat regelt Europa voor u?

  1. Binnen Europa kennen we het vrije verkeer van mensen en goederen. Hierdoor kunt u werknemers uit andere Europese lidstaten aannemen.
  2. Veel voedselwetgeving komt uit Europa. Denk aan hygiënewetgeving of de etiketteringsverplichting. Daardoor moet iedereen in de Europese Unie aan dezelfde eisen voldoen – wel zo eerlijk en duidelijk.
  3. Op tijd uw factuur betaald krijgen is een regel uit Europa. Doet u zaken met een andere lidstaat, dan hoeft u niet langer dan in Nederland op uw geld te wachten.
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan