Pensioenpremie 2021 cao Bakkersbedrijf

18 december 2020

De pensioenpremie voor 2021 blijft gelijk: 14% van de totale loonsom, maar stijgt wel als percentage van de pensioengrondslag. Daarnaast gaat in 2021 het opbouwpercentage omlaag van 1,45% naar 1,35%.

In 2021 blijft de pensioenpremie 14% van de totale loonsom. Jaarlijks wordt vastgesteld welk percentage dit van de pensioengrondslag is. In 2020 was dit 25,2% van de pensioengrondslag. In 2021 wordt dit verhoogd naar 25,7%. De totale premie over 2021 als percentage van de loonsom in de branche blijft dus gelijk, maar stijgt wel als percentage van de pensioengrondslag. De werkgeverspremie wordt 16,37% en de werknemerspremie 9,33%. De stijging van het percentage is nodig omdat het franchisebedrag is verhoogd (waarover geen opbouw plaatsvindt) en dus moet het premiepercentage op de grondslag omhoog om de pensioenpremie over de loonsom op 14% te houden.

Het opbouwpercentage gaat omlaag

Het opbouwpercentage gaat in 2021 omlaag van 1,45% naar 1,35%. Dit komt doordat de premie gelijk blijft en pensioen duurder is geworden. Het verlagen van het opbouwpercentage betekent dat werknemers voor dezelfde premie iets minder pensioen gaan opbouwen.

 

De premiepercentages zijn op deze pagina te downloaden.

Artikelen / Info en advies
Nieuwe pensioenwet: gevolgen voor ondernemers
Artikelen / Info en advies
Geldplan biedt wegwijzer voor werknemers met pensioen in zicht
Artikelen / Branche
Gratis infosessie werkgevers over pensioenen