Per post berichten ontvangen van Stichting PAWW?

22 december 2019

Een grote groep werkgevers heeft onlangs per post een nota herinnering ontvangen van Stichting PAWW. In sommige gevallen is deze nota voor u niet van toepassing. De Stichting PAWW legt u graag uit waarom u de nota heeft ontvangen en hoe u de nota kunt corrigeren. 

Sinds maart 2018 vallen steeds meer bedrijven en sectoren onder de PAWW-regeling. Aan het eind van elk jaar doet de accountant een controle. Die heeft vragen gesteld over twee lijsten. Een lijst is afkomstig van de sector. Zij geeft daarin aan welke bedrijven onder de PAWW-regeling moeten vallen. De andere lijst bevat bedrijven die zich hebben geregistreerd bij Stichting PAWW. Bij de controle bleek een verschil te bestaan. Dit is ontstaan bij verschillen in de naamgeving en adressering van bedrijven. Als een bedrijf onder de werkingssfeer van de PAWW-cao valt, is deelname wettelijk verplicht. U heeft daarvoor eerder een welkomstbrief ontvangen. Er zijn twee mogelijkheden: u bent nog niet geregistreerd of u bent al geregistreerd. Voor beide situaties leest u hieronder wat u moet doen.

 

U bent nog niet geregistreerd

Mocht u zich nog niet hebben geregistreerd dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. U kunt na registratie de eerdere aangifte crediteren. Daarna ontstaat een creditnota waarmee de toegezonden nota komt te vervallen. Daarna kunt u deze correctieaangifte met de juiste waarden indienen. De nota die hieruit ontstaat dient u vervolgens betalen.

 

U bent al geregistreerd

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze gang van zaken en waarom juist u die herinneringen en nota’s ontvangt. Zeker wanneer u zich zelfstandig heeft geregistreerd en trouw aangifte en betalingen verricht. Indien u inderdaad een brief van ons ontvangen heeft, dan kunt u ons en uw sector helpen deze bestanden te corrigeren. Dit doet u door het contactformulier in te vullen en daarin de volgende gegevens te vermelden:

  • Onderwerp: POST-KOPPEL REGISTRATIE
  • Toelichting: het loonheffingsnummer van uw onderneming en het debiteurennummer van de nota (die u heeft ontvangen)

Wij zullen uw accountgegevens koppelen en het dubbele account beëindigen.

 

Vragen?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen heeft. Wij nodigen u uit om hierover contact met ons op te nemen. Dat kan via het hiervoor tijdelijk beschikbaar gestelde nummer: 088 - 230 23 06.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat