Persoonlijke opleidingsvoucher

Een leven lang leren loont! De persoonlijke opleidingsvoucher maakt een eerste stap of een vervolgstap eenvoudiger.

Werknemers kunnen op grond van artikel 4.10 CAO Bakkersbedrijf een vergoeding ontvangen van € 200 (fulltimedienstverband, parttimers ontvangen een evenredig gedeelte hiervan) als bijdrage in de kosten van een opleiding, training of cursus die de werknemer kiest. Dit heet de persoonlijke opleidingsvoucher. De NBOV is als cao-partij van mening dat deze een positieve stimulans kan geven om een permanente leercultuur in de bakkerijsector te ontwikkelen.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan