Persoonlijke opleidingsvoucher

Een leven lang leren loont! De persoonlijke opleidingsvoucher maakt een eerste stap of een vervolgstap eenvoudiger.

Werknemers kunnen op grond van artikel 4.10 CAO Bakkersbedrijf een vergoeding ontvangen van € 200 (fulltimedienstverband, parttimers ontvangen een evenredig gedeelte hiervan) als bijdrage in de kosten van een opleiding, training of cursus die de werknemer kiest. Dit heet de persoonlijke opleidingsvoucher. De NBOV is als cao-partij van mening dat deze een positieve stimulans kan geven om een permanente leercultuur in de bakkerijsector te ontwikkelen.

Artikelen / NBOV
NBOV blijft pleiten voor lastenverlichting MKB
Agenda NBOV / NBOV
P&O Themamiddag
Artikelen / Info en advies
Blijf waaks bij onduidelijke voorstellen