Plaagdieren

Plaagdieren, zoals muizen, zijn een risico voor de volksgezondheid. Om dierplagen te voorkomen, zijn plaagdierwering, goede hygiënische praktijken en een ingangscontrole van grondstoffen belangrijk. De NBOV heeft nauw contact met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ,de Nederlandse Vereniging voor Plaagdiermanagementbedrijven (NVPB) en Platform Plaagdierbeheersing Nederland (PLA..N). Samen met hen kijkt de NBOV naar manieren om dierplagen in bakkerijen binnen de perken te houden.

Plaagdieren mogen niet op plaatsen komen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard. Daarnaast mogen zij niet in andere bedrijfs- en verblijfsruimten aanwezig zijn. Plaagdieren weren is daarom zeer belangrijk, bijvoorbeeld door horren of door gaten in muren en plafonds te dichten.

Plaagdierpreventie en plaagdierbestrijding

Een professioneel plaagdiermanagementbedrijf kan u adviseren over wering van plaagdieren. Denk bij een verbouwing of nieuwbouw van uw bedrijf direct al aan plaagdierwering, zodat u plaagdieren een stap voor bent.

Als u toch plaagdieroverlast krijgt, dan moet deze professioneel bestreden worden door plaagdierbestrijders met een erkend vakbekwaamheidsdiploma. Huur daarom een plaagdiermanagementbedrijf in; dit bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat iemand met het juiste diploma de bestrijding uitvoert. Het plaagdiermanagementbedrijf zal aangeven wat u zelf moet ondernemen.

De NVWA handhaaft standaard op plaagdierbeheersing. Als u overlast heeft, vraagt de NVWA welke maatregelen u heeft genomen om de plaag te bestrijden. Op de NVWA-website is meer informatie over plaagdieroverlast te vinden.

 

Plaagdieroverlast in winkelcentra of winkelgebieden

In winkelcentra of –gebieden is plaagdieroverlast niet alleen een zaak van voedingsmiddelenbedrijven. Daarom heeft de NVWA in 2011 een actieplan opgesteld. Samen met onder andere de NBOV is daarnaast een gezamenlijke aanpak voor plaagdierbestrijding geschreven, met de titel Samen plaagdieren bestrijden. Dit document geeft handvatten om met de gemeente, andere ondernemers en bewoners te werken aan plaagdierbeheersing. Raadpleeg dit document ook wanneer u uw bedrijf gaat verbouwen of een nieuwe winkel in een winkelgebied opent. 

Checklist plaagdierbeheersing

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Samen plaagdieren bestrijden

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Lijmplaten

Bestrijden van muizen en ratten met lijmplaten is verboden. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Wanneer echter alles op het gebied van wering en bestrijding is geprobeerd en de volksgezondheid of voedselveiligheid in gevaar blijven, kan de bestrijder bij de provincie ontheffing aanvragen voor het gebruik van lijmplaten. Zonder deze toestemming volgt bij controle een waarschuwing of een boete van de NVWA.

Voordeel voor NBOV-leden

Rentokil heeft speciaal voor NBOV-leden een pakket voor plaagdierpreventie en -bestrijding.

Artikelen / Branche
Vanaf 2023 nieuwe regels rondom knaagdieroverlast
Artikelen / Info en advies
Wees voorbereid op een wespenplaag
Artikelen / Voedselveiligheid
NVWA stuurt checklist plaagdierbeheersing