Reclamebelasting en precario

22 april 2022

Sinds 1 maart 2022 betalen ondernemers in Amsterdam reclamebelasting voor onder andere reclameborden, uithangborden, vlaggen en lichtbakken. Niet elke gemeente heft reclamebelasting. Andere gemeentes heffen precariobelasting, of heffen reclamebelasting én precariobelasting. Daarnaast heeft u bij reclame-uitingen te maken met vergunningen als de omgevingsvergunning en uitstallingsvergunning.

Het idee achter reclamebelasting is dat de gemeente op die manier het gebruik van reclame kan reguleren. Het gaat daarbij om reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Soms heffen gemeentes reclamebelasting om daarmee een ondernemersfonds te voeden. Daaruit wordt bijvoorbeeld de verbetering van een winkelgebied (voor een deel) betaald. De gemeenteraad bepaalt waaraan de opbrengsten van de reclamebelasting worden besteed.

Precario en vergunningen

Naast de reclamebelasting kunnen gemeentes precario(belasting) heffen. Ondernemers moeten voor reclame-uitingen en voor de uitstalling van hun producten op de stoep voor hun winkel vaak ook een vergunning aanvragen. Op de pagina Reclamebelasting leest u waar u rekening mee moet houden.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan