Regeling tegemoetkoming schade overstromingen

17 augustus 2021

De Nederlandse overheid heeft de steunmaatregel voor getroffenen van de overstromingen in Limburg geopend. Heeft u materiële schade opgelopen die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is? Dan heeft u recht op een tegemoetkoming.
 
 

Het kabinet heeft de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg van medio juli 2021. Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade.
 
U kunt uw schade melden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op die website vindt u ook meer informatie over de regeling.

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking