RI&E

Elke werkgever moet nadenken over de arbeidsomstandigheden in zijn bedrijf. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een belangrijk onderdeel van die arbeidsomstandigheden. De RI&E is een lijst waarmee bedrijven in kaart brengen welke risico’s in hun bedrijf voorkomen. Op basis van die lijst kunnen maatregelen worden genomen. Met de RI&E wordt een plan van aanpak (PvA) gemaakt, waarin staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. 

De bakkerijsector (ambacht) heeft geen erkende branche-RI&E. U kunt eventueel de ‘oude’ RI&E als uitgangspunt gebruiken. Deze vindt u op de website van het Steunpunt RI&E (zie de werkinstructie hieronder).

Bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) die dit RI&E-instrument gebruiken, moeten hun RI&E en plan van aanpak laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of door een gecertificeerde arbokerndeskundige. Heeft u nog geen arbodienst? Kies dan voor een arbodienst die de bakkerijsector kent.

Meer informatie en contact

  • Voor meer informatie over de RI&E kunt u contact opnemen met de NBOV.
  • Achtergrondinformatie over de RI&E vindt u op http://www.rie.nl/

Werkinstructie opzoeken RI&E

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking