RIE specialist

Een RI&E is een wettelijk verplichte inventarisatie van de risico's op de werkvloer en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Het doel van een RI&E is om deze risico's in kaart te brengen en maatregelen te treffen om de risico's te verminderen of zelfs weg te nemen.

Bij een bakkerij kunnen risico's bijvoorbeeld ontstaan door de machines die worden gebruikt, zoals ovens of deegmixers. Ook kan er sprake zijn van gevaarlijke stoffen of van fysieke belasting bij het tillen en verplaatsen van bijvoorbeeld zakken meel. Een RI&E kan in kaart brengen welke risico's er precies zijn en wat er gedaan kan worden om deze risico's te verminderen.


De RIE specialist

De RIE specialist verzorgt de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) voor bakkersbedrijven. Alle RI&E’s die de RIE specialist maakt zijn standaard voorzien van een serviceovereenkomst. Met deze overeenkomst borgen zij dat de RI&E altijd actueel is. Dit houdt in dat ze zorgdragen voor een RI&E die altijd aansluit bij de laatste wet- en regelgeving en eventuele veranderingen binnen uw bedrijf of branche.

Kijk voor meer informatie op de site van RIE specialist.