Riskplaza

30 september 2020

De NBOV neemt deel aan het brancheoverleg en het deskundigenoverleg van Riskplaza. Riskplaza is een databank en grondstofverificatiesysteem. Riskplaza neemt het bedrijfsleven werk uit handen bij de borging van voedselveiligheid van ingrediënten.

Dit doet Riskplaza door:

  1. de levensmiddelenketen eenvoudig en transparant inzicht te geven in de gevaren die zich in ingrediënten kunnen voordoen;
  2. inzicht te geven in de beheersing van deze gevaren;
  3. een extra audit op basis van de gevaren in de ingrediënten.

Brancheoverleg Riskplaza

In het brancheoverleg van Riskplaza wordt het auditreglement beoordeeld en adviseren de aangesloten branches het bestuur van de Stichting Riskplaza. Daarnaast levert de NBOV, wanneer dit nodig is, aanvullende informatie over de (mogelijke) gevaren in de ingrediënten. Het doel is het gevaar bij de bron aan te pakken, zodat de eindgebruiker van het ingrediënt (de bakker) een voedselveilig eindproduct kan maken.

Riskplazadatabank

De Riskplazadatabank bevat informatie over de voedselveiligheid van ingrediënten: informatie over de gevaren die aan ingrediënten verbonden kunnen zijn en de mogelijke maatregelen om deze gevaren te beheersen. Vertegenwoordigers uit de gehele sector, de NVWA en de certificerende instellingen zorgen voor de inhoudelijke validering. Hierdoor vormt de databank de gezamenlijke bron voor de gehele levensmiddelensector. Dit gebeurt op basis van de ‘Circle of Knowledge’ (de kenniscirkel), waarbij literatuur en wetgeving de basis vormen.

Audit+

Om de verificatie van de ingrediënten voor de bakkerijsector te borgen, is naast de databank een Riskplaza-audit+-systeem ontwikkeld. Deze audit+ is een aanvullende audit op het al behaalde voedselveiligheidscertificaat (HACCP, IFS, BRC, ISO 22.000, FSSC 22000 ). In de audit voor audit+-certificering wordt gekeken naar de borging van de gevaren van de ingrediënten.

Borging grondstofgevaren

Wanneer u inkoopt bij Riskplaza audit+-bedrijven, zijn de grondstofgevaren geborgd. Dit betekent dat u de grondstoffen niet zelf hoeft te analyseren. Op www.riskplaza.nl staan de grondstofleveranciers die een Riskplaza-audit+-audit met goed gevolg hebben doorlopen. Let daarbij op de scope (reikwijdte) van de certificering: een aantal bedrijven is voor een beperkt assortiment gecertificeerd.

Artikelen / Voedselveiligheid
Johannesbroodpitmeel? Let op gehalte ethyleenoxide!
Artikelen / Voedselveiligheid
Controleer op ethyleenoxide in sesamzaad