Rustiger in de bakkerij? Pak dan deze klussen aan

2 april 2020

Vele bakkers blijven bakken in deze onzekere tijden. Anderen hebben nu minder werk. Naast de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, is er dan wellicht tijd voor klussen die ook uw aandacht vragen. 

Een kort overzicht van werkzaamheden waarvoor u nu misschien tijd kunt vrijmaken:

RI&E

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft u aan hoe de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf geregeld zijn. Bij de RI&E hoort ook een plan van aanpak waarin u samen met uw medewerkers de acties uit de RI&E bespreekt en uitvoert. Meer informatie: RI&E op de NBOV-website.

Stofbeheersplan

Beheersen van meelstof is een onderdeel van goede arbeidsomstandigheden. Met een stofbeheersplan krijgt u inzicht in manieren waarop u verantwoord omgaat met meelstof. Op de website Blij met stofvrij vindt u de preventieve maatregelen en duidelijke filmpjes met bijvoorbeeld verantwoorde werkwijzen. Deze filmpjes zijn ook interessant voor uw medewerkers. 

Bedrijfshulpverlening

Als werkgever moet u bedrijfshulpverlening (bhv) op de werkvloer organiseren en jaarlijks actualiseren. Dat kan veilig, eenvoudig en betaalbaar met de bhv-tool Help123

Atex-handleiding

Slaat u uw bloem of meel op in silo’s? Dan heeft u ook een ingevulde Atex-handleiding nodig.

Allergeneninformatie

Heeft u uw allergeneninformatie op orde? Loop uw assortiment na en inventariseer of u van alle producten de juiste informatie heeft. Meer informatie vindt u in de NBOV-factsheet Allergeneninformatieverstrekking op de pagina Etiketteren.

Warenwetbesluit Meel en brood

Per 1 juli 2020 treedt het vernieuwde Warenwetbesluit Meel en brood in werking. U heeft dan nog 2 jaar de tijd om alle producten te laten voldoen aan de wetgeving. Wilt u al beginnen met de aanpassing van bijvoorbeeld de productnamen in uw assortiment, check dan eerst het Stappenplan en de factsheet. Het NBC heeft daarnaast handige stroomschema’s voor droge stof, de keuze tussen wit, bruin en volkoren en de benaming van de broodsoorten. 

Persoonlijke Gezondheidscheck

Juist nu is gezondheid belangrijk. U kunt uw medewerkers gratis mee laten doen met de Persoonlijke Gezondheidscheck. Na deelname krijgen zij een persoonlijk gezondheidsadvies waar ze zelf mee aan de slag kunnen. U voldoet bovendien aan uw wettelijke verplichting om medewerkers periodiek een gezondheidsonderzoek (PAGO) aan te bieden. Meer informatie vindt u op de website van Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf. Stuur een mail naar info@veiligengezond.nl voor uw inlogcode.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan