SBI-code 10.71 uiteindelijk toegelaten voor steunmaatregelen

12 juni 2020

De NBOV lobbyt al sinds het begin van de coronacrisis voor het toelaten tot steunmaatregelen voor alle warme bakkers die dat nodig hebben. Deze week nog, zonden wij hierover opnieuw berichten aan zowel de Kamer van Koophandel, RVO als MKB-Nederland. Wij zijn blij dat het nu alsnog geregeld is. Onze achterban kenmerkt zich immers doordat men zelf brood en banket vervaardigt én verkoopt.

In de bakkerijbranche gelden twee codes: 10.71: vervaardigen van brood en banket en 47.24.1 winkels in brood en banket. Bijzonder genoeg kwamen de winkels al meteen in aanmerking voor steun en de bakkerijen niet. Dat hangt samen met het feit dat de 1000 codes worden toegerekend aan industrie. Dat daaronder ook ambachtelijke bakkerijen vallen is een vreemde eend in de bijt.

SBI-codes worden opgesteld door het CBS en toegekend door de Kamers van Koophandel. Je kunt opgeven dat je brood en banket vervaardigt of verkoopt. Ook komt vaak voor dat er twee codes gelden, zowel verkopen als vervaardigen. Normaal gesproken merkt een ondernemer niet veel van de indeling in codes. De wijziging van het codestelstel in 2008 is dan ook niet bij iedereen reden geweest om aan de bel te trekken. Die code is echter wel van belang bij aanvragen die te maken hebben met bijvoorbeeld ruimtelijke ordening (bouwplannen) en blijkt nu ook essentieel te zijn voor het al dan niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen.

Succesvolle lobby

Door ruimhartig beleid van de Kamer van Koophandel in de afgelopen weken werden nevencodes gemakkelijker toegevoegd waardoor ondernemers toch tussentijds gebruik konden maken van steunmaatregelen. Maar dat gold niet voor iedereen, vandaar dat de NBOV blij is dat dit nu verholpen is. Jos den Otter: ”Wij hebben wekenlang gelobbyd in Den Haag, en gelukkig uiteindelijk met succes”. Men wist dat wij over warme bakkers spraken, maar die twee codes en de onduidelijkheid daarover werkten ons tegen. We zijn blij met het bericht dat wij vandaag van het ministerie van EZK kregen”.

 

Aanvragen? Doe het voor 26 juni!

Wilt u de TOGS aanvragen? Dan moet u dit doen voor vrijdag 26 juni 17.00 uur. De aanvragen kunnen zoals gebruikelijk via de RVO-website worden ingediend.

sbi-codes toegelaten na lobby
Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat