Schaderegeling getroffen ondernemers Limburg in de maak

30 juli 2021

Het kabinet wil inwoners en werkgevers bijstaan die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende regelingen. Op dit moment wordt gewerkt aan een regeling op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Ook de coronasteunmaatregelen NOW en de TVL zijn beschikbaar. Daarnaast wordt onderzocht of een beroep kan worden gedaan op het Europees Solidariteitsfonds.

De overstromingen en wateroverlast zorgen voor veel schade en leed in Limburg. Woningen zijn onbewoonbaar en veel bedrijven en winkelpanden hebben grote schade. Inmiddels zijn verzekeraars gestart met de afhandeling van de schade en zijn ook de eerste bedragen uitgekeerd.

Schade bij rampen

  • Op 16 juli 2021 heeft het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg van medio juli 2021.
  • Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet te verzekeren, vermijden of verhalen is.
  • Hiervoor wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld, waarin de precieze voorwaarden staan.
  • Zodra de regeling is vastgesteld, volgt nadere informatie.
  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de regeling vervolgens uitvoeren. RVO laat taxaties uitvoeren, verwerkt de schadeformulieren, besluit namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen en betaalt uit.

Meer informatie en contact

  • Zodra meer informatie over de regeling bekend is, brengt de NBOV haar leden in het getroffen gebied op de hoogte.
  • De NBOV is aangesloten bij MKB-Nederland; via MKB-Limburg kunnen getroffen ondernemers zich melden met problemen. Dit kan per mail via meldpunt@mkblimburg.nl of telefonisch via 0475-78 64 00.
Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat