Slapend dienstverband? Actie vereist vóór 1 januari!

19 december 2019

Minister Koolmees heeft afgelopen week aanvullende instructies gegeven rondom slapende dienstverbanden. Werkgevers moeten met spoed aan de slag vóór 1 januari 2020!

Slapende dienstverbanden zijn dienstverbanden waarbij een arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte niet door de werkgever wordt beëindigd. De Hoge Raad heeft besloten dat een werkgever moet meewerken aan het verzoek van een medewerker om het slapende dienstverband te beëindigen met betaling van transitievergoeding. Minister Koolmees heeft hierover aanvullende instructies gegeven. Hieronder leest u wat dit betekent.

Beëindig slapende dienstverbanden in 2019

U moet een slapend dienstverband in 2019 beëindigen met een beëindigingsovereenkomst, of de beëindigingsprocedure bij UWV starten. U krijgt dan de transitievergoeding gecompenseerd op basis van de WWZ-berekening. Medewerkers die ouder zijn dan 50 jaar en/of een dienstverband van 10 jaar of langer hebben, krijgen een veel hogere transitievergoeding. Die hoge transitievergoeding krijgt u dus terug van het UWV.

Let op! Heeft u voor 1 januari 2020 geen ondertekende beëindigingsovereenkomst gesloten of beëindigingsprocedure bij het UWV gestart, dan moet u de hoge transitievergoeding betalen, maar krijgt u de lage transitievergoeding gecompenseerd. Per geval kan dit over een paar duizend euro in uw nadeel gaan.

Beslistermijn

Eindigt de periode van 104 weken ziekte voor 1 april 2020, dan heeft het UWV 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen over de aangevraagde compensatie. Voor nieuwe gevallen (na 1 april 2020) is de beslistermijn 8 weken.

Wat u nu moet doen:

 • Bekijk of u een slapend dienstverband heeft. Dit zijn medewerkers die vanaf 1 juli 2015 tot nu langdurig zijn ziek geweest en waarvan u de arbeidsovereenkomst niet formeel heeft beëindigd.
 • Heeft u een slapend dienstverband? Start dan een beëindigingsprocedure bij het UWV of sluit met de betreffende medewerker een beëindigingsovereenkomst. Download onze beëindigingsovereenkomst.
 • Heeft u hulp nodig bij het sluiten van de beëindigingsovereenkomst? Mail ons dan de volgende informatie:
  • Datum eerste ziektedag.
  • Loonbetaling per maand of per 4 weken.
  • Loonstroken van de laatste 3 maanden voor ziekte. Heeft de medewerker andere looncomponenten dan loon en vakantietoeslag (bijvoorbeeld nachturentoeslag), stuur dan de loonstroken over het laatste jaar voor ziekte.
  • Het loon in de laatste maand van arbeidsongeschiktheid als de medewerker niet ziek zou zijn geweest.
  • Laatste dag loondoorbetaling bij ziekte.
  • Heeft u een uitkering bij arbeidsongeschiktheid in het 3e en 4e jaar betaald? Zo ja: de hoogte hiervan.
  • Is het vakantiegeld en de vakantietoeslag afgerekend? Zo niet: het openstaande saldo.
  • Arbeidsovereenkomst.
  • WIA-beschikking.
  • Arbeidsdeskundig onderzoek of rapport.
  • Of u een kleine werkgever bent, met minder dan 25 werknemers in dienst; payrollmedewerkers tellen mee bij de berekening.

Vragen? Neem dan contact op met de NBOV.

Lees ook: Transitievergoeding bij slapend dienstverband

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat