Slim Werkgeven: online platform voor werkgevers

16 februari 2020

Slim Werkgeven is een nieuw online platform voor werkgevers. Het gaat op hoofdlijnen in op uw rol als werkgever bij zaken als opleiding en ontwikkeling, en ziekte en herstel. Daarvoor geeft het platform een overzicht van de subsidiemogelijkheden, zodat u medewerkers de kans kunt bieden zich ‘een leven lang te ontwikkelen’. Dat is goed voor uw bedrijf en voor uw medewerkers.

 

Houd er rekening mee dat voor subsidieaanvragen strikte regels gelden. Elke regeling kent bijvoorbeeld een beperkte aanvraagperiode. Houd dus goed in de gaten wanneer u een aanvraag uiterlijk moet indienen. Data en verdere voorwaarden vindt u op de website van SLIM Werkgeven.

Collectieve mogelijkheden

De website Slim Werkgeven gaat vooral over initiatieven die u in uw eigen bedrijf neemt. Specifieke informatie over hoe u zaken aanpakt, vindt u op de NBOV-website. Cao-partijen spelen daarbij uiteraard een rol voor de mogelijkheden op collectief niveau. Naast de bekende mogelijkheden voor opleidingen bij de Nationale Bakkerij Academie (NBA) en de programma’s rondom gezondheid, wordt immers ook gewerkt aan de uitwerking van de cao van de toekomst. Daarin is aandacht voor flexibiliteit en maatwerk, duurzame inzetbaarheid (vitaliteit, inzetbaarheid, opleiding, ontwikkeling), het imago van de sector en instroom van nieuwe medewerkers. Over de ontwikkelingen op collectief niveau houdt de NBOV u uiteraard op de hoogte.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan