Specsplaza

01 okt 2020

Specsplaza is de ingrediëntendatabank voor de bakkerijketen. Deelnemers aan Specsplaza besparen tijd en geld, want Specsplaza zorgt ervoor dat de informatie-uitwisseling over de samenstelling van grond- en hulpstoffen eenvoudiger verloopt. Grondstofproducenten hoeven hun gegevens nog maar op een plaats in te voeren en bakkers hoeven voor deze gegevens slechts een bron te raadplegen.

De NBOV neemt deel aan het werkoverleg Specsplaza en helpt de aanvullingen op de uniforme ingrediëntbenamingen te beoordelen.

 

Meer informatie

Website Specsplaza

Vakmanschap
Etiketteren
Vakmanschap
Spelt
Vakmanschap
Specsplaza
pagina
Artikelen / Branche
Help consumenten bij gezonde keuze
Artikelen / Voedselveiligheid
Warenwetbesluit: loopt u op schema?
Artikelen / Voedselveiligheid
Aandachtspunten bij bakkerszout