Steunmaatregelen ondernemers per 9 december 2020

9 december 2020

Het kabinet heeft het steun- en herstelpakket voor banen en economie verder uitgebreid. De geplande versobering van de steunmaatregelen gaat niet door, en er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen.

Een kort overzicht van de maatregelen:

NOW, TVL, SBI-codes

  • De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020.
  • De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage: afhankelijk van het percentage omzetverlies is dit tussen de 50 en 70%.  Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Deze verruiming geldt voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Meer informatie leest u bij RVO.
  • Als u voor het vierde kwartaal 2020 al TVL heeft aangevraagd, wordt het gewijzigde subsidiepercentage automatisch verrekend. U hoeft daarvoor zelf dus geen actie te ondernemen.
  • Als u TVL voor het vierde kwartaal 2020 wilt aanvragen, dan doet u dat op basis van het eerdere subsidiepercentage (50%). Alle aanvragen worden automatisch aangepast als de verhoging in het systeem is doorgevoerd.
  • De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld toeleveranciers van restaurants in aanmerking komen voor de TVL.

Belastingmaatregelen

  • Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021.
  • Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen.
  • Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. 

Adviestool

RVO heeft een adviestool. Daarmee kunt u binnenkort berekenen hoe hoog de TVL-subsidie met de nieuwe aanpassing ongeveer wordt. Eerst moet de subsidieregeling worden aangepast, goedgekeurd door de Europese Commissie en doorgevoerd bij RVO. Tot die tijd staat het subsidiepercentage in de Adviestool nog op 50%.

Raadpleeg de Adviestool

Overzicht steunpakket overheid 9 december 2020

Artikelen / Branche
Aanvraag TVL eerste kwartaal 2021 opengesteld
Artikelen / Branche
Houd nu alvast rekening met de BIK
Artikelen / Branche
Aanvraag TVL vierde kwartaal 2020 opengesteld
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan