Subsidie Praktijkleren 2019 valt lager uit

10 februari 2020

De Subsidieregeling Praktijkleren 2019 is door leerbedrijven overschreven, waardoor de subsidie lager uitvalt. Dat laat de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) weten. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een BBL-leerling.

 

 

Het maximale subsidiebedrag is 2700 euro per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget (van totaal 200 miljoen euro) wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld. Dat is nu gebeurd, waardoor het subsidiebedrag is gezakt naar 2300 euro per voltijds BBL-leerling per jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neemt alle aanvragen die op tijd zijn ingediend in behandeling.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat